عید سعید قربان مبارک باد

عید سعید قربان مبارک باد

عید سعید فطر مبارک

عید سعید فطر مبارک

کاش بوديم آن زمان کاري کنيم از تو و طفلان تو ياري کنيم  کاش ما هم کربلايي مي‌شديم در رکاب تو فدايي مي‌شديم

کاش بوديم آن زمان کاري کنيم از تو و طفلان تو ياري کنيم کاش ما هم کربلايي مي‌شديم در رکاب تو فدايي مي‌شديم

عید سعید غدیر خم مبارک باد

عید سعید غدیر خم مبارک باد

Pinterest
Search