1

Collection by Alirezanasirloo

85 
Pins
سفر به هوش مالی ( سفر شصت و نهم ) | گروه موفقیت نصیرلو Grid Layouts, Life, Instagram

سفر به هوش مالی ( سفر شصت و نهم ) - گروه موفقیت نصیرلو

رابطه پول با احساس لیاقت "چقدر خود وخانواده خودتان را لایق بهترین و عالی ترین زندگی در اوج رفاه می دانید؟آیا خودتان را لایق عالی ترین خانه های لاکچری،ماشین

سفر به هوش مالی ( سفر شصت و نهم ) | گروه موفقیت نصیرلو Grid Layouts, Life, Instagram

سفر به هوش مالی ( سفر شصت و نهم ) - گروه موفقیت نصیرلو

رابطه پول با احساس لیاقت "چقدر خود وخانواده خودتان را لایق بهترین و عالی ترین زندگی در اوج رفاه می دانید؟آیا خودتان را لایق عالی ترین خانه های لاکچری،ماشین

سفر به هوش مالی ( سفر نود، سفر آخر ) | گروه موفقیت نصیرلو Grid Layouts, Life, Instagram

سفر به هوش مالی ( سفر نود، سفر آخر ) - گروه موفقیت نصیرلو

آیا می دانید این دوره ۹۰ روزه گوشه کوچکی از کدام دوره است؟ "در جلسه آخر سفر به هوش مالی هستیم...به شما تبریک می گوییم برای گذراندن این دوره و اینکه تا این

سفر به هوش مالی ( سفر هشتاد و هشتم ) | گروه موفقیت نصیرلو Grid Layouts, Life, Instagram

سفر به هوش مالی ( سفر هشتاد و هشتم ) - گروه موفقیت نصیرلو

هم دنیا را می خواهم هم آخرت!؟ "عده ای باور دارند یا باید دنیا را داشته باشند یا آخرت را و جمع هر دوی اینها محال است!و این باور خطرناکی است که بعضی را از

سفر به هوش مالی ( سفر هشتاد و هفتم ) | گروه موفقیت نصیرلو Grid Layouts, Life, Instagram

سفر به هوش مالی ( سفر هشتاد و هفتم ) - گروه موفقیت نصیرلو

موضوع این جلسه: " ثروتمند بودن و انجام کارهای خیریه بیشتر "اینکه ثروتمندبودن بیشتر،باعث می شود بتوانیم علاوه بر زندگی مرفه برای خود و خانواده خودمان

سفر به هوش مالی ( سفر هشتاد و ششم ) | گروه موفقیت نصیرلو Grid Layouts, Life, Instagram

سفر به هوش مالی ( سفر هشتاد و ششم ) - گروه موفقیت نصیرلو

باور به فراوانی و رفاه تا آخر عمر! "چقدر دوست و باور دارید که می توانید تا آخر عمر در فراوانی و رفاه زندگی کنید؟شاید عده ای بگویند: دل خوشی دارید؟!!!

سفر به هوش مالی ( سفر هشتاد و پنجم ) | گروه موفقیت نصیرلو Grid Layouts, Life, Instagram

سفر به هوش مالی ( سفر هشتاد و پنجم ) - گروه موفقیت نصیرلو

سریع و به موقع انجام دادن کارها "وقتی می خواهید بعضی نرم افزارهای کامپیوتری را پاک کنید از شما می پرسد:آیا از آن راضی نیستید؟علت پاک کردن آن چیست؟!

سفر به هوش مالی ( سفر هشتاد و چهارم ) | گروه موفقیت نصیرلو Grid Layouts, Life, Instagram

سفر به هوش مالی ( سفر هشتاد و چهارم ) - گروه موفقیت نصیرلو

بدست آوردن پول از راههایی که به فکرمان نمی آید! "این جمله را بارها در زندگی ام تجربه کرده ام ونتایج آن را دیده ام:خداوند از جاهایی رزق بندگانش را از جایی

سفر به هوش مالی ( سفر هشتاد و سوم ) | گروه موفقیت نصیرلو Grid Layouts, Life, Instagram

سفر به هوش مالی ( سفر هشتاد و سوم ) - گروه موفقیت نصیرلو

کمک به جهان،با ثروتمندشدن ما! "آقای بیل گیتس جمله جالبی دارد :اگر می خواهید به فقرا کمک کنید یکی از آنها نباشید!جهانی را تصور کنید که همه ثروتمند هستند.مردم

سفر به هوش مالی ( سفر هشتاد و دوم ) | گروه موفقیت نصیرلو Grid Layouts, Life, Instagram

سفر به هوش مالی ( سفر هشتاد و دوم ) - گروه موفقیت نصیرلو

حسادت نسبت به ثروتمندان!؟ "یک سوال: با حسادت نسبت به ثروتمندان و آنچه دارند چه اتفاقی برای ما می افتد؟با حسادت نسبت به ثروتمندان احساس بد در ما ایجاد می شود

سفر به هوش مالی ( سفر هشتاد و یکم ) | گروه موفقیت نصیرلو Grid Layouts, Life, Instagram

سفر به هوش مالی ( سفر هشتاد و یکم ) - گروه موفقیت نصیرلو

از مهم ترین باورهایی که اگر در ذهن ما شکل بگیره حتما ما را ثروتمند خواهد کرد باور به فراوانی در جهان است و باوری که وقتی در ذهن ما شکل بگیرد حتما ما را فقیر

سفر به هوش مالی ( سفر هشتاد ) | گروه موفقیت نصیرلو Grid Layouts, Life, Instagram

سفر به هوش مالی ( سفر هشتاد ) - گروه موفقیت نصیرلو

پول بدنبال من می آید!؟ "چقدر جالب است کار این باورها!؟و جالب تر اینکه خودت باورهایی بسازی که زندگی ات را آنگونه بسازد که دوست داری...باور "پول بدنبال من

سفر به هوش مالی ( سفر هفتاد و نهم ) | گروه موفقیت نصیرلو Grid Layouts, Life, Instagram

سفر به هوش مالی ( سفر هفتاد و نهم ) - گروه موفقیت نصیرلو

آیا باورها می توانند زندگی مالی ما را تغییر بدهند؟ "مجبورم این مطلب را با یک مثال از باورها بزنم...وقتی فردی باور دارد پول درآوردن جزو راحت ترین کارهای

سفر به هوش مالی ( سفر هفتاد و هشتم ) | گروه موفقیت نصیرلو Grid Layouts, Life, Instagram

سفر به هوش مالی ( سفر هفتاد و هشتم ) - گروه موفقیت نصیرلو

ثروتمندشدن با ایده های ساده... "شاید فکر می کنید حتما باید با ایده های سخت و پیچیده ثروتمند شوید! و چون فرکانس این باور را به جهان ارسال می کنید،جهان

سفر به هوش مالی ( سفر هفتاد و هفتم ) | گروه موفقیت نصیرلو Grid Layouts, Life, Instagram

سفر به هوش مالی ( سفر هفتاد و هفتم ) - گروه موفقیت نصیرلو

آیا پول هم انرژی است؟! "پول هم مثل همه چیز در این جهان انرژی است و شما می توانید با ذهن خودتان مقدار آن را در آینده برای خودتان تعیین کنید!فقط چند شرط دارد:

سفر به هوش مالی ( سفر هفتاد و ششم ) | گروه موفقیت نصیرلو Grid Layouts, Life, Instagram

سفر به هوش مالی ( سفر هفتاد و ششم ) - گروه موفقیت نصیرلو

موضوع این جلسه: " باور به زندگی تا آخر عمر در فراوانی و رفاه "اگر ایمان بیاوریم هرچه باور داشته باشیم همان اتفاق می افتد پس بهتر است باورهایی بسازیم که