Duchowość serca

"Nie samym chlebem karmi się człowiek, lecz każdym Słowem, które pochodzi z ust Bożych"
17 Pins0 Followers

Ignacy Loyola. Sam i na piechotę (okładka twarda)

Św. Ignacy pozostawił po sobie kilka tysięcy listów. Znaczna część korespondencji zawartej w tym tomie trafia do polskiego czytelnika po raz pierwszy.

Św. Ignacy pozostawił po sobie kilka tysięcy listów. Znaczna część korespondencji zawartej w tym tomie trafia do polskiego czytelnika po raz pierwszy.

Co wiem o Bogu? Ile wart jest człowiek? Patrząc na obraz "Ecce Homo" możemy znaleźć odpowiedzi na te pytania.

Co wiem o Bogu? Ile wart jest człowiek? Patrząc na obraz "Ecce Homo" możemy znaleźć odpowiedzi na te pytania.

Pomyłki w życiu duchowym O ślepych zaułkach

Pomyłki w życiu duchowym O ślepych zaułkach

Żywot i Bolesna Męka Pana Naszego Jezusa Chrystusa i Najświętszej Matki Jego Maryi według widzeń bł. Anny Katarzyny Emmerich

Żywot i Bolesna Męka Pana Naszego Jezusa Chrystusa i Najświętszej Matki Jego Maryi według widzeń bł. Anny Katarzyny Emmerich

Moc milczenia

Moc milczenia

Kontemplacja Wprowadzenie do modlitwy uważności.  To właśnie uważność ostatecznie prowadzi do Boga. Kontemplacja jest oglądaniem. W życiu wiecznym nie będziemy o Bogu rozmyślać, ale Go oglądać. Nie będziemy także zajmować się Bogiem w zewnętrznej aktywności, tylko oglądać Go i miłować. To, co w niebie będzie naszym jedynym zajęciem, zaczyna się już na ziemi.

Kontemplacja Wprowadzenie do modlitwy uważności

Wezwanie na pustynię  jest darem Ducha Świętego. Tak jak w przypadku Chrystusa, prowadzi On niektóre osoby do wyboru samotności, aby tam - w walce przeciw pokusom - nauczyły się opowiadać po stronie Boga. Na pustyni odkrywają potrzebę prostoty i pokory, aby móc oprzeć się kuszeniu i dokonać wyboru Miłości. Wtedy rozpala się w nich błogosławione pragnienie bycia strawionym, by stać się płodnością w sercu Kościoła w monotonii samotności i w czuwaniu na modlitwie zjednoczenia.

Wezwanie na pustynię jest darem Ducha Świętego. Tak jak w przypadku Chrystusa, prowadzi On niektóre osoby do wyboru samotności, aby tam - w walce przeciw pokusom - nauczyły się opowiadać po stronie Boga. Na pustyni odkrywają potrzebę prostoty i pokory, aby móc oprzeć się kuszeniu i dokonać wyboru Miłości. Wtedy rozpala się w nich błogosławione pragnienie bycia strawionym, by stać się płodnością w sercu Kościoła w monotonii samotności i w czuwaniu na modlitwie zjednoczenia.

Jedno z najważniejszych dzieł wielkiego mistrza duchowego, poświęcona została dążeniu do doskonałości przez praktykowanie cnót i rad ewangelicznych. Na tej drodze św. Alfons Liguori okazjue sie niezrównanym przewodnikiem. W oparciu o dzieła, słowa i przyklad życia wielu świętych, św.Alfons udziela konkretnych duchowych rad i wskazówek na takie tematy jak pokora ducha, pokora serca, posłuszeństwo, ewangeliczne ubóstwo, skarb dziewictwa, umartwienie zmysłów, wstrzemięźliwość w mowie i…

Droga do świętości Ścieżka cnót i rad ewangelicznych

Dwanaście stopni milczenia i inne utwory.  Milczenie jest językiem Boga. Siostra Marie-Aimee od Jezusa tłumaczy, w jaki sposób nauczyć się tego języka i coraz lepiej chłonąć ciche słowa, które Bóg codziennie kieruje do każdego człowieka.

Dwanaście stopni milczenia i inne utwory

Autor książki udaje się w podróż po Biblii i na podstawie słowa Bożego opisuje Miłosierdzie Boga. W książce czytelnik znajdzie także odwołania do św. Katarzyny ze Sieny czy też św. Dominika. Czytając rozważania nad Miłosierdziem Pana odkryj prawdę, że Bóg po prostu jest cierpliwy.

Cierpliwość Boga - esej o Miłosierdziu

Działaj jak Mojżesz.Przeczytaj i dowiedz się:  Jak życie Mojżesza może wpłynąć na Twój rozwój osobisty. Jak naśladować Mojżesza, aby przekroczyć siebie i żyć bez paraliżującego strachu. Jak wytrwać w trudnych sytuacjach i nie porzucać rozpoczętych projektów. Jak zostać liderem, który pociągnie za sobą innych. Jak realizować życiowy plan, pomimo własnych niedoskonałości.

Działaj jak Mojżesz.Przeczytaj i dowiedz się: Jak życie Mojżesza może wpłynąć na Twój rozwój osobisty. Jak naśladować Mojżesza, aby przekroczyć siebie i żyć bez paraliżującego strachu. Jak wytrwać w trudnych sytuacjach i nie porzucać rozpoczętych projektów. Jak zostać liderem, który pociągnie za sobą innych. Jak realizować życiowy plan, pomimo własnych niedoskonałości.

Pismo Święte to księga pełna bohaterów takich jak my, doświadczających strachu i radości, smutku i obaw, także w relacji do Boga. Czym jest tak naprawdę bojaźń Boża? Jak ją rozumieć, by nas zbliżała, a nie oddalała od Boga?  Autorka, wędrując po kartach Pisma Świętego, odkrywa emocje towarzyszące ludziom w kontaktach z Bogiem. Z dużą wrażliwością pokazuje, czym jest lęk w Biblii i w jaki sposób możemy go przeżywać w codzienności.

Co Biblia mówi o lęku?

„Prosić o dogłębne poznanie Pana, który dla mnie stał się człowiekiem, abym go więcej kochał i więcej szedł w jego ślady.”  Oto modlitwa prośby w „Ćwiczeniach duchowych”, która jest wprowadzeniem do kontemplacji o wcieleniu Syna Bożego.   Autor podaje kilka kilka obrazów z życia Jezusa, dzięki którym lepiej poznamy Boga, bo odsłaniają one Jego istotę: bezgraniczną miłość do człowieka. Autor zaprasza nas do modlitewnej wędrówki szlakiem wezwań litanii do Najświętszego Serca Pana Jezusa.

„Prosić o dogłębne poznanie Pana, który dla mnie stał się człowiekiem, abym go więcej kochał i więcej szedł w jego ślady.” Oto modlitwa prośby w „Ćwiczeniach duchowych”, która jest wprowadzeniem do kontemplacji o wcieleniu Syna Bożego. Autor podaje kilka kilka obrazów z życia Jezusa, dzięki którym lepiej poznamy Boga, bo odsłaniają one Jego istotę: bezgraniczną miłość do człowieka. Autor zaprasza nas do modlitewnej wędrówki szlakiem wezwań litanii do Najświętszego Serca Pana Jezusa.

Książka jest zbiorem obietnic. Niech jej lektura rodzi nadzieję i skłoni czytelników do spełniania zawartych w niej wskazań. Jezus i Maryja z pewnością dotrzymują złożonych obietnic i nie opuszczą tych, którzy wypełniają ich wolę.

Książka jest zbiorem obietnic. Niech jej lektura rodzi nadzieję i skłoni czytelników do spełniania zawartych w niej wskazań. Jezus i Maryja z pewnością dotrzymują złożonych obietnic i nie opuszczą tych, którzy wypełniają ich wolę.

"Nie obfitość wiedzy, ale jej wewnętrzne odczuwanie i smakowanie zadowala i nasyca duszę."   Św. Ignacy podaje treści do medytacji, ograniczał się do zaledwie kilku zdań, tak, aby zostawić jak najwięcej miejsca Duchowi Św., który sam ma przemawiać do serca podczas rozważań słów Pisma Świętego.  31 wprowadzeń wprowadzeń do medytacji o Maryi. Treść każdego wprowadzenia jest jakby klucze otwierającym drzwi do izdebki serca, tak, by każdy sam mógł spotkać się z Matką, która jest nie tylko w…

"Nie obfitość wiedzy, ale jej wewnętrzne odczuwanie i smakowanie zadowala i nasyca duszę." Św. Ignacy podaje treści do medytacji, ograniczał się do zaledwie kilku zdań, tak, aby zostawić jak najwięcej miejsca Duchowi Św., który sam ma przemawiać do serca podczas rozważań słów Pisma Świętego. 31 wprowadzeń wprowadzeń do medytacji o Maryi. Treść każdego wprowadzenia jest jakby klucze otwierającym drzwi do izdebki serca, tak, by każdy sam mógł spotkać się z Matką, która jest nie tylko w…

Pinterest
Search