Nhân quả giàu nghèo B - Thượng Tọa Thích Chân Quang

Nhân quả giàu nghèo B - Thượng Tọa Thích Chân Quang

Truyền Hình An Viên - Các Kênh Phật Giáo Của Truyền Hình An Viên

Truyền Hình An Viên - Các Kênh Phật Giáo Của Truyền Hình An Viên

Chú Đại Bi 大悲咒 (30 mins) - Nhạc Hoa

Chú Đại Bi 大悲咒 (30 mins) - Nhạc Hoa

Chú Đại Bi 大悲咒 (30 mins) - Nhạc Hoa

Chú Đại Bi 大悲咒 (30 mins) - Nhạc Hoa

Lễ Đặt Đá Và Bổ Nhiệm Trụ Trì SC Thích Nữ Hương Nhũ tại Chùa Thiên Quang

Lễ Đặt Đá Và Bổ Nhiệm Trụ Trì SC Thích Nữ Hương Nhũ tại Chùa Thiên Quang

Sinh tử vô thường - Vũ Luân & Kazen Tuấn

Sinh tử vô thường - Vũ Luân & Kazen Tuấn

Lễ xuống tóc quy y phật giáo của Hoa Hậu Bích Liên

Lễ xuống tóc quy y phật giáo của Hoa Hậu Bích Liên

南無地藏王菩薩聖號 ~ Namo Ksitigarbha Bodhisattva

南無地藏王菩薩聖號 ~ Namo Ksitigarbha Bodhisattva

南无地藏王菩萨女声

南无地藏王菩萨女声

南無地藏王菩薩 ~ 男女聲唱誦 (加長版) Namo Ksitigarbha Bodhisattva

南無地藏王菩薩 ~ 男女聲唱誦 (加長版) Namo Ksitigarbha Bodhisattva

梵音大悲咒 The Great Compassion Mantra Song

梵音大悲咒 The Great Compassion Mantra Song

Lễ Cúng Dường Trai Tăng - Chùa Ưu Đàm

Lễ Cúng Dường Trai Tăng - Chùa Ưu Đàm

Lễ Tấn Phong Trụ trì – Tịnh xá Ngọc Bửu

Lễ Tấn Phong Trụ trì – Tịnh xá Ngọc Bửu

Pinterest
Search