Macedonia History

History of Macedonia
36 Pins33 Followers
In the late 1920's and in 1930's the Greek pro-fascist authorities banned the Macedonian language in the occupied Aegean Macedonia.  Then the Macedonians were often cruelly punished and tortured, just because of speaking Macedonian, their native tongue

In the late and in the Greek pro-fascist authorities banned the Macedonian language in the occupied Aegean Macedonia. Then the Macedonians were often cruelly punished and tortured, just because of speaking Macedonian, their native tongue

Stara Istorija na Makedoncite

Stara Istorija na Makedoncite

Slavni komiti

Slavni komiti

Pirinska Makedonija

Pirinska Makedonija

„Кога говориме за заштитата на угнетените Македонци… ние тука треба да одбележиме дека Александр Велики …тој голем наш завештател… тој цар на вселената, ја засведочил добродатта на славјанското племе, така што кажал дека Славјаните имаат херојски срца и поради тоа заслужуваат да го носат великото име Славјани, коешто значи - славни. … Сега, ако Македонците не се во положба сами да го сопрат своето истребување и да ја подобрат својата состојба, Бугарите, Србите, Црногорците и другите Славјани…

„Кога говориме за заштитата на угнетените Македонци… ние тука треба да одбележиме дека Александр Велики …тој голем наш завештател… тој цар на вселената, ја засведочил добродатта на славјанското племе, така што кажал дека Славјаните имаат херојски срца и поради тоа заслужуваат да го носат великото име Славјани, коешто значи - славни. … Сега, ако Македонците не се во положба сами да го сопрат своето истребување и да ја подобрат својата состојба, Бугарите, Србите, Црногорците и другите Славјани…

Август 1903 г. … Додека Илинденското Востание сè уште траело, врховисти во Софија потсетуваат на тешката состојба на Македонците и, користејќи ја величината на нашиот славен предок Александар Македонски, ги повикуваат напомош другите славјански народи: Бугари, Срби, Црногорци и др.:

Август 1903 г. … Додека Илинденското Востание сè уште траело, врховисти во Софија потсетуваат на тешката состојба на Македонците и, користејќи ја величината на нашиот славен предок Александар Македонски, ги повикуваат напомош другите славјански народи: Бугари, Срби, Црногорци и др.:

галичко-реканскиот крај. Снимка од книгата „Луѓе од сите нации“ на Александар Хамертон, објавена во 1922 година.

галичко-реканскиот крај. Снимка од книгата „Луѓе од сите нации“ на Александар Хамертон, објавена во 1922 година.

Еве една украинска легенда, која првпат се сретнува во 17 век, во хронологијата(синописот) на Теодосиј Софрониевиќ од 1672 година, а потоа истата се препишува од следните генерации:  „За слободата и независноста Словенска

Еве една украинска легенда, која првпат се сретнува во 17 век, во хронологијата(синописот) на Теодосиј Софрониевиќ од 1672 година, а потоа истата се препишува од следните генерации: „За слободата и независноста Словенска

Ispoved Na Eden Makedonec - Vlado Taleski

Ispoved Na Eden Makedonec - Vlado Taleski

„Македонците во Бугарија“ од 18 мај 1914 годин

„Македонците во Бугарија“ од 18 мај 1914 годин

30, 27. 7. 1940

30, 27. 7. 1940

Софија, април 1941

Софија, април 1941

181881_477267922299103_1530232188_n.jpg (550×603)

181881_477267922299103_1530232188_n.jpg (550×603)

Pinterest
Search