NSK knjižnica mjeseca

U povodu pridruživanja Hrvatske Europskoj uniji, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu odabrana je kao knjižnica mjeseca u zajednici Europske knjižnice koja obuhvaća 48 nacionalnih i većinu bitnih europskih znanstvenih knjižnica. Odabirom Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu kao knjižnice mjeseca tijekom srpnja 2013. godine, ona je na poseban način predstavljena na portalu Europske knjižnice te njezinu profilu na Facebooku i profilu na Twitteru .
18 Pins93 Followers
Marko Marulić (Marcus Marulus Spalatensis, 1450. – 1524.) rođen je i umro u Splitu, kao središnja ličnost splitskoga humanističkog kruga. Zahvaljujući spjevu Judita stekao je naziv oca hrvatske književnosti i hrvatskoga Dantea. Judita je biblijsko-vergilijanski ep na hrvatskome jeziku i čakavskome narječju, nastao na temelju starozavjetne pripovijesti o hrabroj udovici Juditi, koja je spasila Betuliju zavođenjem i ubojstvom asirskoga vojskovođe Holoferna.

Marko Marulić (Marcus Marulus Spalatensis, 1450. – 1524.) rođen je i umro u Splitu, kao središnja ličnost splitskoga humanističkog kruga. Zahvaljujući spjevu Judita stekao je naziv oca hrvatske književnosti i hrvatskoga Dantea. Judita je biblijsko-vergilijanski ep na hrvatskome jeziku i čakavskome narječju, nastao na temelju starozavjetne pripovijesti o hrabroj udovici Juditi, koja je spasila Betuliju zavođenjem i ubojstvom asirskoga vojskovođe Holoferna.

Ivan Gundulić (1589.–1638.), dubrovački je pjesnik i dramatik, nadimka Mačica. Autor je povijesno-romantičnog epa Osman, niza drama u stihu, a afirmirao se i kao kršćanski autor.  Svoje je kršćansko uvjerenje snažno, sustavno i dotjerano predstavio u djelu Suze sina razmetnoga, objavljenom u Veneciji 1622., javno obznanivši godinu dana ranije u Pjesnima kralja Davida (1621.) da se odriče ”poroda od tmina”, tj. svojih mladenačkih ljubavnih pjesama i melodrama.

Ivan Gundulić (1589.–1638.), dubrovački je pjesnik i dramatik, nadimka Mačica. Autor je povijesno-romantičnog epa Osman, niza drama u stihu, a afirmirao se i kao kršćanski autor. Svoje je kršćansko uvjerenje snažno, sustavno i dotjerano predstavio u djelu Suze sina razmetnoga, objavljenom u Veneciji 1622., javno obznanivši godinu dana ranije u Pjesnima kralja Davida (1621.) da se odriče ”poroda od tmina”, tj. svojih mladenačkih ljubavnih pjesama i melodrama.

Faust Vrančić je sastavio i 1595. izdao u Veneciji prvi rječnik hrvatskoga jezika uvrstivši ga među pet najznačajnijih jezika ondašnje Europe. Polazni je stupac latinski (Latine), a zatim se nižu talijanski (Italice), hrvatski (Dalmatice), njemački (Germanice) i mađarski (Ungarice).   Vrančić čakavsko narječje naziva dalmatinskim jezikom, koje je u ono vrijeme bilo književnim jezikom i njime se u prošlosti govorilo na znatno širem području negoli danas.

Throughout the centuries, Croatia has boasted a large number of inventors who importantly influenced history. Well-known inventors from the country include Ruder Josip Boskovic, Nikola Tesla, Ivan Vucetic, Ivan Lupis and Slavoljub Penkala.

De regno Dalmatiae et Croatiae iz 1666. godine, Trogiranina Ivana Lučića, oca moderne hrvatske historiografije, donosi povijest hrvatskih zemalja od prapovijesti do XV. st., slijed hrvatskih kraljeva i banova te rodoslovlja uglednih hrvatskih rodovaa.Tvrdnje autora, pravnika i povjesničara, potkrijepljene su obilnom građom i brojnim izvorima, uključujući povijesne i suvremene zemljovide.

De regno Dalmatiae et Croatiae iz 1666. godine, Trogiranina Ivana Lučića, oca moderne hrvatske historiografije, donosi povijest hrvatskih zemalja od prapovijesti do XV. st., slijed hrvatskih kraljeva i banova te rodoslovlja uglednih hrvatskih rodovaa.Tvrdnje autora, pravnika i povjesničara, potkrijepljene su obilnom građom i brojnim izvorima, uključujući povijesne i suvremene zemljovide.

Misal po zakonu rimskoga dvora prva je hrvatska tiskana knjiga, dovršena 22. veljače 1483. godine, svega 28 godina nakon što je svjetlo dana ugledala Biblija Johannesa Gutenberga. Vrijedan je primjerak ranoga europskog tiskarstva, a ujedno je i prvi europski misal koji nije otisnut latinskim jezikom i latiničnim pismom, već osobitim pismom slavenskoga kulturnog prostora – glagoljicom. Nadnevak njegova dovršetka slavi se kao Dan Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu.

Misal po zakonu rimskoga dvora prva je hrvatska tiskana knjiga, dovršena 22. veljače 1483. godine, svega 28 godina nakon što je svjetlo dana ugledala Biblija Johannesa Gutenberga. Vrijedan je primjerak ranoga europskog tiskarstva, a ujedno je i prvi europski misal koji nije otisnut latinskim jezikom i latiničnim pismom, već osobitim pismom slavenskoga kulturnog prostora – glagoljicom. Nadnevak njegova dovršetka slavi se kao Dan Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu.

Polihistor i književnik Pavao Ritter Vitezović (1652.–1713.), bio je članom povjerenstva za razgraničenje s Turskom i Mletačkom Republikom kao stručni suradnik austrijskomu carskomu povjereniku Marsigliju. Djelo Croatia rediviva (Oživjela Hrvatska) predstavlja zanimljiv spoj povijesnih činjenica i povijesnih maštarija.

Polihistor i književnik Pavao Ritter Vitezović (1652.–1713.), bio je članom povjerenstva za razgraničenje s Turskom i Mletačkom Republikom kao stručni suradnik austrijskomu carskomu povjereniku Marsigliju. Djelo Croatia rediviva (Oživjela Hrvatska) predstavlja zanimljiv spoj povijesnih činjenica i povijesnih maštarija.

Jan Panonije, u starijoj literaturi poznat kao Ivan Česmički (1434.–1472.), humanist, diplomat i pjesnik. Zajedno s ujakom Ivanom Vitezom i zagrebačkim biskupom Osvaldom Thuzom organizirao je urotu protiv kralja, a kada je ona otkrivena, Jan u bijegu prema Veneciji umire na Medvedgradu. Napisao je mnoge epigrame i elegije od kojih se ističu U smrt majke Barbare i Svojoj duši.

Jan Panonije, u starijoj literaturi poznat kao Ivan Česmički (1434.–1472.), humanist, diplomat i pjesnik. Zajedno s ujakom Ivanom Vitezom i zagrebačkim biskupom Osvaldom Thuzom organizirao je urotu protiv kralja, a kada je ona otkrivena, Jan u bijegu prema Veneciji umire na Medvedgradu. Napisao je mnoge epigrame i elegije od kojih se ističu U smrt majke Barbare i Svojoj duši.

Videozapis Projekti uspostave Hrvatske digitalne knjižnice sjedinjuje projekte digitalizacije Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu.

Videozapis Projekti uspostave Hrvatske digitalne knjižnice sjedinjuje projekte digitalizacije Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu.

Digitalni akademski repozitorij zamišljen je kao polazna točka za korisnike koji traže doktorske disertacije u digitalnom obliku ili su im potrebni podaci o disertacijama iz određenog znanstvenog područja, radovi o određenoj temi ili radovi određenih autora. DAR omogućuje pretraživanje i pregledavanje digitaliziranih disertacija (prema autoru, naslovu, fakultetu, ključnim riječima i znanstvenim područjima). Portal je namijenjen znanstvenicima, istraživačima, studentima i široj javnosti.

Digitalni akademski repozitorij zamišljen je kao polazna točka za korisnike koji traže doktorske disertacije u digitalnom obliku ili su im potrebni podaci o disertacijama iz određenog znanstvenog područja, radovi o određenoj temi ili radovi određenih autora. DAR omogućuje pretraživanje i pregledavanje digitaliziranih disertacija (prema autoru, naslovu, fakultetu, ključnim riječima i znanstvenim područjima). Portal je namijenjen znanstvenicima, istraživačima, studentima i široj javnosti.

Djelo Cithara octochorda najopsežniji je i prvi tiskani glazbeni zbornik s latinskim i kajkavskim tekstovima pjesama namijenjenih zborskome i pučkome pjevanju. Objavljena je u tri izdanja: prvo izdanje iz 1701. godine i drugo iz 1723. objavljeno je u Beču, a treće u Zagrebu 1757. Sva tri izdanja imaju jednak raspored koralnih melodija te crkvenih napjeva s hrvatskim odnosno kajkavskim tekstovima.

Djelo Cithara octochorda najopsežniji je i prvi tiskani glazbeni zbornik s latinskim i kajkavskim tekstovima pjesama namijenjenih zborskome i pučkome pjevanju. Objavljena je u tri izdanja: prvo izdanje iz 1701. godine i drugo iz 1723. objavljeno je u Beču, a treće u Zagrebu 1757. Sva tri izdanja imaju jednak raspored koralnih melodija te crkvenih napjeva s hrvatskim odnosno kajkavskim tekstovima.

Faust Vrančić rođen je 1551. u Šibeniku, a umro u Veneciji 1617. godine. Kao čovjek širokoga interesa, u naslijeđe nam je ostavio nekoliko vrijednih djela različita sadržaja, od kojih su najbitniji Dictionarium quinque nobilissimarum Europae linguarum (Venecija, 1595.), rječnik pet najuglednijih europskih jezika, te jedno od najvažnijih djela s područja tehnike onoga vremena – Machinae novae, Novi strojevi (Venecija, 1615./1616.).

Faust Vrančić rođen je 1551. u Šibeniku, a umro u Veneciji 1617. godine. Kao čovjek širokoga interesa, u naslijeđe nam je ostavio nekoliko vrijednih djela različita sadržaja, od kojih su najbitniji Dictionarium quinque nobilissimarum Europae linguarum (Venecija, 1595.), rječnik pet najuglednijih europskih jezika, te jedno od najvažnijih djela s područja tehnike onoga vremena – Machinae novae, Novi strojevi (Venecija, 1615./1616.).

Djelo Flora Dalmatica, sive enumeratio stirpium vascularium quas hactenus in Dalmatia lectas et sibi observatas, descripsit, digessit, rarioumque iconibus illustravit Robertus de Visiani, vrijedan je doprinos botanici biologa i pjesnika Roberta de Visianija. Bogato dokumentirano i ilustrirano djelo najopsežnija je monografija o našoj flori. U njoj je Visiani obradio 2250 biljnih vrsta i nižih taksonomskih jedinica Dalmacije, a prvi je put opisao 60 novih vrsta i pet novih rodova biljaka.

Djelo Flora Dalmatica, sive enumeratio stirpium vascularium quas hactenus in Dalmatia lectas et sibi observatas, descripsit, digessit, rarioumque iconibus illustravit Robertus de Visiani, vrijedan je doprinos botanici biologa i pjesnika Roberta de Visianija. Bogato dokumentirano i ilustrirano djelo najopsežnija je monografija o našoj flori. U njoj je Visiani obradio 2250 biljnih vrsta i nižih taksonomskih jedinica Dalmacije, a prvi je put opisao 60 novih vrsta i pet novih rodova biljaka.

Hrvatski arhiv weba zbirka je odabranih sadržaja preuzetih s interneta i pohranjenih na računalnome poslužitelju Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu. Nastao je radi preuzimanja i čuvanja internetskih publikacija kao dijela hrvatske kulturne baštine.

Hrvatski arhiv weba zbirka je odabranih sadržaja preuzetih s interneta i pohranjenih na računalnome poslužitelju Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu. Nastao je radi preuzimanja i čuvanja internetskih publikacija kao dijela hrvatske kulturne baštine.

Obojeni drvorez prikazuje bitku kod Siska 22. lipnja 1593. kada je hrvatsko-njemačka vojska pod zapovjedništvom Ruprechta Eggenberga napala oko 10 000 Turaka koji su pod Hasanpašom Predojevićem prešli na lijevu obalu Kupe i opsjedali Sisak. Turci su u dvosatnoj bitci razbijeni, Hasanpaša i većina preživjelih u bijegu se utopila u Kupi. Pobjedom kod Siska zaustavljeno je tursko napredovanje u Hrvatskoj i učinjena prekretnica u gotovo 150-godišnjoj borbi za obranu hrvatskih zemalja.

Obojeni drvorez prikazuje bitku kod Siska 22. lipnja 1593. kada je hrvatsko-njemačka vojska pod zapovjedništvom Ruprechta Eggenberga napala oko 10 000 Turaka koji su pod Hasanpašom Predojevićem prešli na lijevu obalu Kupe i opsjedali Sisak. Turci su u dvosatnoj bitci razbijeni, Hasanpaša i većina preživjelih u bijegu se utopila u Kupi. Pobjedom kod Siska zaustavljeno je tursko napredovanje u Hrvatskoj i učinjena prekretnica u gotovo 150-godišnjoj borbi za obranu hrvatskih zemalja.

Pinterest
Search