Explore Travel Box, Travel Europe, and more!

Góry Stołowe - Polska

Kudowa-Zdrój na weekend - atrakcje, co zobaczyć, uzdrowisko - Podróże

POLONIA - CRACOVIA (1978). Antigua capital de Polonia tiene la plaza del mercado más grande de Europa y numerosas mansiones históricas, iglesias y palacios magníficamente decorados. Fue Capital Europea de la Cultura en el 2000. #Cracovia.

krakow is a true gem in poland: cheap and cheerful, with lots of culture/arts/history. perfect getaway for the weekend!

Kazimierz (Jewish Quarters), Kraków  ✡

Kazimierz (Jewish Quarters), Kraków ✡ It was really interesting to learn about the Jewish history of Poland

Ko­piec Ko­ściusz­ki, któ­re­go usy­py­wa­nie za­koń­czo­no w 1823 r. W XIX w. w trak­cie two­rze­nia twier­dzy Kra­ków i wzno­sze­nia roz­le­głe­go fortu Ko­ściusz­ko, Au­stria­cy zbu­do­wa­li u pod­nó­ża kopca neo­go­tyc­ką ka­pli­cę bł. Bro­ni­sła­wy wg pro­jek­tu Fe­lik­sa Księ­żar­skie­go

Kościuszko Mound in Kraków, Poland, erected by Cracovians in commemoration of the Polish national leader Tadeusz Kościuszko, is an artificial mound modeled after Kraków's prehistoric mounds of Krak and Wanda.

Pinterest
Search