Explore Bts Jin, Bts Bangtan Boy, and more!

Đây chỉ là 1 kho ảnh fanart mình kiếm được để đăng lên, nhằm thỏa mãn… #фанфик # Фанфик # amreading # books # wattpad

KookV - VKook Fanart 18+

Đây chỉ là 1 kho ảnh fanart mình kiếm được để đăng lên, nhằm thỏa mãn… #фанфик # Фанфик # amreading # books # wattpad

Và quan trọng nhất là, nhìn thấy tấm lưng rộng như thế này của Jin, có ai mà không muốn sà vào ôm ngay chứ?

Và quan trọng nhất là, nhìn thấy tấm lưng rộng như thế này của Jin, có ai mà không muốn sà vào ôm ngay chứ?

MINE

princejimineee: “Do u see this! Howرز god dam beautiful, handsome and gorgeous he is ”

Translation and subbing team dedicated to BTS.

Worldwide handsome

Read 📍 from the story IMAGINAS KPOP by bianca_vallejo (Bianca Vallejo) with 784 reads.

Pinterest
Search