Explore Chinese Food Recipes, Easy Desserts, and more!

豆腐 - dòu fu - đậu hũ; đậu phụ; đậu khuôn - tofu

豆腐 - dòu fu - đậu hũ; đậu phụ; đậu khuôn - tofu

豆腐脑 - dòu fu nǎo - tào phớ; tàu hủ - soft bean curd; touhua

豆腐脑 - dòu fu nǎo - tào phớ; tàu hủ - soft bean curd; touhua

人心果 - Rénxīn guǒ - hồng xiêm; lồng mức; sapôchê  - sapodilla

人心果 - Rénxīn guǒ - hồng xiêm; lồng mức; sapôchê - sapodilla

北京烤鸭 - Běijīng kǎoyā - Vịt quay Bắc Kinh - Beijing roast duck

北京烤鸭 - Běijīng kǎoyā - Vịt quay Bắc Kinh - Beijing roast duck

Pinterest
Search