Teenuja Dahari
More ideas from Teenuja
Trời và biển to lớn hùng vĩ thế này, còn con người lại quá nhỏ bé yếu ớt. Dù có bao nhiêu phiền não và đau khổ trên thế gian cũng có thể bị biển trời vĩnh hằng nhấn chìm...

Trời và biển to lớn hùng vĩ thế này, còn con người lại quá nhỏ bé yếu ớt. Dù có bao nhiêu phiền não và đau khổ trên thế gian cũng có thể bị biển trời vĩnh hằng nhấn chìm...

Patrick Boyer – Contemporary Montage Illustrator, Vancouver, Canada

Illustration Ltd is proud to exclusively represent Patrick Boyer, a contemporary montage illustrator and designer from Vancouver, Canada. Patrick specializes in contemporary illustrations and montages, blending & re-touched images and vector designs.