Green Smoothie

Collection by Thaonguyenve

23 
Pins
Thaonguyenve
Say Yes To Healthy on Instagram: “It’s hump Day! 💞 so let the green smoothie help you over this day 🥰 .⭐️ Công thức - nửa trái chuối đông lạnh 🍌 - nửa trái bơ 🥑 - 1 trái…” Ratatouille, Strawberry, Fruit, Ethnic Recipes, Green, Instagram, Food, Strawberries, Meals

Say Yes To Healthy on Instagram: “It’s hump Day! 💞 so let the green smoothie help you over this day 🥰 .⭐️ Công thức - nửa trái chuối đông lạnh 🍌 - nửa trái bơ 🥑 - 1 trái…”

51 Likes, 2 Comments - Say Yes To Healthy (@sayyestohealthyy) on Instagram: “It’s hump Day! 💞 so let the green smoothie help you over this day 🥰 .⭐️ Công thức - nửa trái chuối…”

Say Yes To Healthy on Instagram: “Green smoothie for breakfast never goes wrong 🥰💞 💚💚💚 . . ⭐️ Công thức - nửa trái chuối đông lạnh 🍌 - nửa trái bơ 🥑 - 1 trái táo🍏 - 1 nắm…” Acai Bowl, Smoothie, Breakfast, Green, Instagram, Acai Berry Bowl, Morning Coffee, Smoothies, Morning Breakfast

Say Yes To Healthy on Instagram: “Green smoothie for breakfast never goes wrong 🥰💞 💚💚💚 . . ⭐️ Công thức - nửa trái chuối đông lạnh 🍌 - nửa trái bơ 🥑 - 1 trái táo🍏 - 1 nắm…”

28 Likes, 5 Comments - Say Yes To Healthy (@sayyestohealthyy) on Instagram: “Green smoothie for breakfast never goes wrong 🥰💞 💚💚💚 . . ⭐️ Công thức - nửa trái chuối đông lạnh 🍌…”

Say Yes To Healthy on Instagram: “Green smoothie for breakfast never goes wrong 🥰💞 💚💚💚 . . ⭐️ Công thức - nửa trái chuối đông lạnh 🍌 - nửa trái bơ 🥑 - 1 trái táo🍏 - 1 nắm…” Acai Bowl, Smoothie, Breakfast, Green, Instagram, Acai Berry Bowl, Morning Coffee, Smoothies, Morning Breakfast

Say Yes To Healthy on Instagram: “Green smoothie for breakfast never goes wrong 🥰💞 💚💚💚 . . ⭐️ Công thức - nửa trái chuối đông lạnh 🍌 - nửa trái bơ 🥑 - 1 trái táo🍏 - 1 nắm…”

11 Likes, 5 Comments - Say Yes To Healthy (@sayyestohealthyy) on Instagram: “Green smoothie for breakfast never goes wrong 🥰💞 💚💚💚 . . ⭐️ Công thức - nửa trái chuối đông lạnh 🍌…”

Say Yes To Healthy on Instagram: “It’s hump Day! 💞 so let the green smoothie help you over this day 🥰 .⭐️ Công thức - nửa trái chuối đông lạnh 🍌 - nửa trái bơ 🥑 - 1 trái…” Ratatouille, Strawberry, Fruit, Ethnic Recipes, Green, Instagram, Food, Strawberries, Meals

Say Yes To Healthy on Instagram: “It’s hump Day! 💞 so let the green smoothie help you over this day 🥰 .⭐️ Công thức - nửa trái chuối đông lạnh 🍌 - nửa trái bơ 🥑 - 1 trái…”

14 Likes, 2 Comments - Say Yes To Healthy (@sayyestohealthyy) on Instagram: “It’s hump Day! 💞 so let the green smoothie help you over this day 🥰 .⭐️ Công thức - nửa trái chuối…”

Say Yes To Healthy on Instagram: “Dạo này bị chi phối nhiều việc quá nên không đăng hình thường xuyên được 🥺 nào là công việc, rồi bị rủ rê đi hái lượm trái cây mùa hè 😅 về…” Acai Bowl, Smoothie, Breakfast, Green, Instagram, Food, Acai Berry Bowl, Morning Coffee, Smoothies

Say Yes To Healthy on Instagram: “Dạo này bị chi phối nhiều việc quá nên không đăng hình thường xuyên được 🥺 nào là công việc, rồi bị rủ rê đi hái lượm trái cây mùa hè 😅 về…”

0 Likes, 0 Comments - Say Yes To Healthy (@sayyestohealthyy) on Instagram: “Dạo này bị chi phối nhiều việc quá nên không đăng hình thường xuyên được 🥺 nào là công việc, rồi bị…”

Say Yes To Healthy on Instagram: “Do you wonder why I always eat green smoothie in the morning? 🤔 Yay, actually, a bowl of green smoothie in the morning helps: . - wake me…” Green Bowl, Avocado Toast, Acai Bowl, Smoothie, Eat, Healthy, Breakfast, Instagram, Food

Say Yes To Healthy on Instagram: “Do you wonder why I always eat green smoothie in the morning? 🤔 Yay, actually, a bowl of green smoothie in the morning helps: . - wake me…”

2 Likes, 0 Comments - Say Yes To Healthy (@sayyestohealthyy) on Instagram: “Do you wonder why I always eat green smoothie in the morning? 🤔 Yay, actually, a bowl of green…”

Say Yes To Healthy on Instagram: “Hola, good morning 🌅 🥳🌈 ⭐️ Công thức - nửa trái chuối đông lạnh 🍌 - nửa trái bơ 🥑 - 1 trái táo🍏 - 1 nắm rau chân vịt và cải xoăn🥬 - 1 trái…” Acai Bowl, Smoothie, Breakfast, Green, Instagram, Acai Berry Bowl, Morning Coffee, Smoothies, Morning Breakfast

Say Yes To Healthy on Instagram: “Hola, good morning 🌅 🥳🌈 ⭐️ Công thức - nửa trái chuối đông lạnh 🍌 - nửa trái bơ 🥑 - 1 trái táo🍏 - 1 nắm rau chân vịt và cải xoăn🥬 - 1 trái…”

0 Likes, 0 Comments - Say Yes To Healthy (@sayyestohealthyy) on Instagram: “Hola, good morning 🌅 🥳🌈 ⭐️ Công thức - nửa trái chuối đông lạnh 🍌 - nửa trái bơ 🥑 - 1 trái táo🍏 - 1…”

Say Yes To Healthy on Instagram: “Better days are coming. They are called Saturday and Sunday 💞🌈 ⭐️ Công thức - nửa trái chuối đông lạnh 🍌 - nửa trái bơ 🥑 - 1 trái táo🍏 - 1…” Better Days Are Coming, Smoothie, Instagram, Healthy, Green, Smoothies, Health

Say Yes To Healthy on Instagram: “Better days are coming. They are called Saturday and Sunday 💞🌈 ⭐️ Công thức - nửa trái chuối đông lạnh 🍌 - nửa trái bơ 🥑 - 1 trái táo🍏 - 1…”

30 Likes, 3 Comments - Say Yes To Healthy (@sayyestohealthyy) on Instagram: “Better days are coming. They are called Saturday and Sunday 💞🌈 ⭐️ Công thức - nửa trái chuối đông…”

Say Yes To Healthy on Instagram: “Sunday-Funday 💞 ⭐️ Công thức - nửa trái chuối đông lạnh 🍌 - nửa trái bơ 🥑 - 1 trái táo🍏 - 1 nắm rau chân vịt và cải xoăn🥬 - 1 trái chà là…” Acai Bowl, Smoothie, Breakfast, Green, Instagram, Acai Berry Bowl, Morning Coffee, Smoothies, Morning Breakfast

Say Yes To Healthy on Instagram: “Sunday-Funday 💞 ⭐️ Công thức - nửa trái chuối đông lạnh 🍌 - nửa trái bơ 🥑 - 1 trái táo🍏 - 1 nắm rau chân vịt và cải xoăn🥬 - 1 trái chà là…”

0 Likes, 0 Comments - Say Yes To Healthy (@sayyestohealthyy) on Instagram: “Sunday-Funday 💞 ⭐️ Công thức - nửa trái chuối đông lạnh 🍌 - nửa trái bơ 🥑 - 1 trái táo🍏 - 1 nắm rau…”

Say Yes To Healthy on Instagram: “Thức dậy với một tô sinh tố xanh 🍀 ⭐️ Công thức - nửa trái chuối đông lạnh 🍌 - nửa trái bơ 🥑 - 1 trái táo🍏 - 1 nắm rau chân vịt và cải…” Palak Paneer, Smoothie, Salsa, Mexican, Ethnic Recipes, Green, Instagram, Salsa Music, Restaurant Salsa

Say Yes To Healthy on Instagram: “Thức dậy với một tô sinh tố xanh 🍀 ⭐️ Công thức - nửa trái chuối đông lạnh 🍌 - nửa trái bơ 🥑 - 1 trái táo🍏 - 1 nắm rau chân vịt và cải…”

16 Likes, 0 Comments - Say Yes To Healthy (@sayyestohealthyy) on Instagram: “Thức dậy với một tô sinh tố xanh 🍀 ⭐️ Công thức - nửa trái chuối đông lạnh 🍌 - nửa trái bơ 🥑 - 1…”

Say Yes To Healthy on Instagram: “Happy Tuesday morning 🌞  I usually start a day with a bowl of green smoothie 🥬. So green, so fresh, and so healthy. 💞🥰 #sayyestohealthy…” Happy Tuesday Morning, Green Bowl, Avocado Toast, Hummus, Smoothie, Fresh, Healthy, Breakfast, Ethnic Recipes

Say Yes To Healthy on Instagram: “Happy Tuesday morning 🌞 I usually start a day with a bowl of green smoothie 🥬. So green, so fresh, and so healthy. 💞🥰 #sayyestohealthy…”

10 Likes, 1 Comments - Say Yes To Healthy (@sayyestohealthyy) on Instagram: “Happy Tuesday morning 🌞 I usually start a day with a bowl of green smoothie 🥬. So green, so fresh,…”

Say Yes To Healthy on Instagram: “Tadaaaa morning, morning everybody 🥰🌅💞 I always fall in love with a green smoothie though 😇. Every night I look forward to the morning in…” Morning Morning, Palak Paneer, Avocado Toast, Falling In Love, Smoothie, Night, Healthy, Breakfast, Ethnic Recipes

Say Yes To Healthy on Instagram: “Tadaaaa morning, morning everybody 🥰🌅💞 I always fall in love with a green smoothie though 😇. Every night I look forward to the morning in…”

12 Likes, 0 Comments - Say Yes To Healthy (@sayyestohealthyy) on Instagram: “Tadaaaa morning, morning everybody 🥰🌅💞 I always fall in love with a green smoothie though 😇. Every…”

Say Yes To Healthy on Instagram: “Super green smoothie for breakfast never goes wrong 💯🥰 Half a frozen banana 🍌, half an avocado 🥑, 1 apple 🍏, 1 cup of unsweetened almond…” Super Green Smoothie, Breakfast Smoothies, Frozen Banana, Nutritious Meals, Eating Habits, Healthy Choices, Avocado Toast, Almond, Healthy Eating

Say Yes To Healthy on Instagram: “Super green smoothie for breakfast never goes wrong 💯🥰 Half a frozen banana 🍌, half an avocado 🥑, 1 apple 🍏, 1 cup of unsweetened almond…”

21 Likes, 4 Comments - Say Yes To Healthy (@sayyestohealthyy) on Instagram: “Super green smoothie for breakfast never goes wrong 💯🥰 Half a frozen banana 🍌, half an avocado 🥑, 1…”

Say Yes To Healthy on Instagram: “Are you a big fan of unicorn?🦄 Yes, I am 🥰 For this darling, you need 1/2 frozen banana 🍌, 1/2 avocado 🥑, 1 apple 🍏, 1 cup of spinach and…” Frozen Banana, Palak Paneer, 1 Cup, Spinach, Smoothie, Avocado, Unicorn, Apple, Fan

Say Yes To Healthy on Instagram: “Are you a big fan of unicorn?🦄 Yes, I am 🥰 For this darling, you need 1/2 frozen banana 🍌, 1/2 avocado 🥑, 1 apple 🍏, 1 cup of spinach and…”

23 Likes, 7 Comments - Say Yes To Healthy (@sayyestohealthyy) on Instagram: “Are you a big fan of unicorn?🦄 Yes, I am 🥰 For this darling, you need 1/2 frozen banana 🍌, 1/2…”

Say Yes To Healthy on Instagram: “Happy the first Monday of Summer! 🏖🥳 I always eat nice cream for my breakfast 💯 I love itttt 🥰  #sayyestohealthy #healthyfood…” First Monday, Nice Cream, Acai Bowl, Smoothie, Healthy Recipes, My Love, Eat, Breakfast, Happy

Say Yes To Healthy on Instagram: “Happy the first Monday of Summer! 🏖🥳 I always eat nice cream for my breakfast 💯 I love itttt 🥰 #sayyestohealthy #healthyfood…”

17 Likes, 2 Comments - Say Yes To Healthy (@sayyestohealthyy) on Instagram: “Happy the first Monday of Summer! 🏖🥳 I always eat nice cream for my breakfast 💯 I love itttt 🥰…”

Say Yes To Healthy on Instagram: “Actually, I ate this nice cream this morning for my breakfast 🍵 but now I have time to share with you guys 😅🥳 As my usual green smoothie…” Nice Cream, Then And Now, Have Time, Acai Bowl, Smoothie, Guys, Eat, Healthy, Breakfast

Say Yes To Healthy on Instagram: “Actually, I ate this nice cream this morning for my breakfast 🍵 but now I have time to share with you guys 😅🥳 As my usual green smoothie…”

16 Likes, 0 Comments - Say Yes To Healthy (@sayyestohealthyy) on Instagram: “Actually, I ate this nice cream this morning for my breakfast 🍵 but now I have time to share with…”