Pinterest
Pour toi.. 16 x 20po

Pour toi.. 16 x 20po

Souvenir d'automne, 20 x 24po

Souvenir d'automne, 20 x 24po

Nuit magique, 16 x 20po

Nuit magique, 16 x 20po

Blonde, rousse ou brune, 10 x 20po

Blonde, rousse ou brune, 10 x

Le temps des citrouilles, 30 x 30po

Le temps des citrouilles, 30 x 30po

Douce intensité, 30 x 30po

Douce intensité, 30 x 30po

Apaisante solitude, 12 x 12po

Apaisante solitude, 12 x